Tin tức

Triển khai văn bản quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Các cơ sở y tế được triển khai các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Được hướng dẫn cụ thể phòng ngừa nhiễm khuẩn tại khoa gây mê hồi sức, phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt thông tiểu, hướng dẫn xử lý dụng cụ nội soi phẫu thuật, ống nội soi mềm, vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Thực hiện chống nhiễm khuẩn ở bệnh viện là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng nhằm giảm các trường hợp mắc bệnh, giảm tử vong và giảm các chi phí do nhiễm khuẩn bệnh viện.

 
Bích Thiện