Tin tức

Hội thảo Định hướng chính sách về sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

Tham dự Hội thảo có: TS. Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban về các vấn đề xã hội của quốc hội; ông Nguyễn Minh Thảo, Nguyên Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Đại diện và lãnh đạo chuyên viên một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; BHXH Việt Nam; đại diện WHO và các đơn vị liên quan.

 
 PGS. TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì thảo luận Hội thảo

 

 

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Ngày 14/11/2008, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH121 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/7/2009. Luật Bảo hiểm y tế ra đời đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác Bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân. Sau đó, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, ngày 13/6/2014, Quốc hội ban hành Luật số 46/2014/QH132 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

 

Với định hướng thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân và Bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ, Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 25/10/2017 đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2025 là tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số và giảm tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

 

Chính phủ cũng cam kết đảm bảo các nguồn kinh phí đủ để đạt được các mục tiêu đề ra của chương trình. Quá trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể. Từ khi ban hành, Luật Bảo hiểm y tế đã tác động tích cực đến chính sách Bảo hiểm y tế ở Việt Nam. Năm 2017, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đã đạt 85,6% dân số. Tỷ lệ đóng góp từ quỹ Bảo hiểm y tế trong tổng chi y tế tăng qua các năm, Bảo hiểm y tế đã đóng góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính cho y tế, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

 

Thực tiễn quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện Luật. Các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật. Các vấn đề vướng mắc tập trung vào việc mở rộng bao phủ đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế; Phạm vi được hưởng Bảo hiểm y tế, mức hưởng; Tổ chức Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (Hợp đồng, đăng ký KCB, chuyển tuyến, thủ tục KCB, giám định); Phương thức thanh toán chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; Quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế; và tổ chức và quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế …

 

Vì vậy, việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế là cần thiết để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo vệ tài chính cho người dân khi đau ốm, đồng thời là công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo định hướng công bằng và hiệu quả.

 

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng cho biết thêm, Hội thảo nhằm thảo luận những nội dung liên quan đến định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

 

–         Nhận diện về những tồn tại và bất cập của Luật bảo hiểm y tế hiện hành.

 

–         Xác định vấn đề chính cần kiến nghị trong việc sửa đổi Luật BHYT.

 

–         Xác định cách thức tiếp cận sửa đổi Luật BHYT dựa trên bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, và ý kiến chuyên gia. 

 

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi báo cáo của các chuyên gia và trao đổi, thảo luận để đóng góp tốt hơn cho định hướng sửa đổi luật và tạo tiền đề cho các cuộc hội thảo mở rộng trong thời gian sắp tới.

 

 

 
TS. Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban về các vấn đề xã hội của quốc hội tham luận tại Hội thảo
 

 

 

Hội thảo được nghe, TS. Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã có bài tham luận chủ để Sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế và đề xuất định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế nêu bật được 10 Gợi ý chính sách khi sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế đó là:

 

–         Chính sách 1: Điều chỉnh phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế phù hợp với nguyên tắc chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

–         Chính sách 2: Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế được tham gia cung cấp dịch vụ Khám chữa bệnh theo Bảo hiểm y tế

 

–         Chính sách 3: Xác định rõ Hợp đồng Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế như hiện hành là loại gì ?

 

–         Chính sách 4: Nhiều gói dịch vụ Bảo hiểm y tế

 

–         Chính sách 5: Mở rộng bao phủ Bảo hiểm y tế đến khắp các đối tượng

 

–         Chính sách 6: Cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm y tế

 

–         Chính sách 7: Đổi mới cơ chế kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, bảo đảm cân đối quỹ Bảo hiểm y tế.

 

–         Chính sách 8: Điều chỉnh cơ chế thanh toán

 

–         Chính sách 9: Nâng cao vai trò y tế cơ sở và y học gia đình

 

–         Chính sách 10: Cân đối mức đóng và hưởng khi tham gia Bảo hiểm y tế

 

 

 
 

Quang cảnh Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra một số báo cáo thảo luận một số nội dung: Báo cáo liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế; Báo cáo phân tích chính sách và kinh nghiệm quốc tế về BHYT; Báo cáo kết quả và thách thức về tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế, chi phí Khám chữa bệnh và thực hợp đồng Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; Thực hiện nguyên lý y học gia đình và chuyển tuyến Khám chữa bệnh những kiến nghị về chính sách Bảo hiểm y tế./.
Ban Biên tập C​ổng T​h​ôn​g ti​​n ​điện​ t​ử ​​​B​​​​ộ​​ Y tế