15:18 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/03/2021 16:42 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
       SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 26 tháng 3 năm 2021
 
                                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                 BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                               Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021
                                                                                       --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
29/3/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
30/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp sơ kết quý I và triển khai phương hướng quý II/2021 tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp sơ kết quý I và triển khai phương hướng quý II/2021 tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp sơ kết quý I và triển khai phương hướng quý II/2021 tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp sơ kết quý I và triển khai phương hướng quý II/2021 tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
31/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
01/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Tham dự diễn tập bệnh viện dã chiến, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
02/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng