15:02 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/04/2021 08:23 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
         
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vị Thủy, ngày 02 tháng 4 năm 2021
 
                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                     BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                   Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021
                                                                           --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
05/4/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Khám sức khỏe tuyển sinh Đại học quân sự, Điểm tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe tuyển sinh Đại học quân sự, Điểm tại TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
06/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
07/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
08/4/2021
Giám đốc: Tiếp đoàn Sở Y tế và UBND huyện Vị Thuỷ về công tác chuẩn bị diễn tập Bệnh viện dã chiến. Điểm tại TTYT huyện Vị Thuỷ.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn Sở Y tế và UBND huyện Vị Thuỷ về công tác chuẩn bị diễn tập Bệnh viện dã chiến. Điểm tại TTYT huyện Vị Thuỷ.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
09/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành Nhân



Lịch công tác

Quản Lý Chất Lượng