14:22 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Hiện có 140 cán bộ thuộc 22 đơn vị

Tìm kiếm cán bộ

Nhập họ tên cán bộ cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
BSCK 2 Nguyễn Văn Thỉnh
Họ tên BSCK 2 Nguyễn Văn Thỉnh
Ngày sinh -25200
Giới tính Nam
Địa chỉ Vị Thủy, Hậu Giang
Đơn vị Ban Giám Đốc
Ban Giám Đốc Giám Đốc
Bác sỹ CKI Nguyễn Thanh Hoàng
Họ tên Bác sỹ CKI Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày sinh 11/11/1971
Giới tính Nam
Đơn vị Ban Giám Đốc
Ban Giám Đốc Phó Giám Đốc
Bác sỹ CK2 Giang Xuân Thiện
Họ tên Bác sỹ CK2 Giang Xuân Thiện
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Đơn vị Ban Giám Đốc
Ban Giám Đốc Phó Giám Đốc
Bác sỹ CKI Hứa Văn Soi
Họ tên Bác sỹ CKI Hứa Văn Soi
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Đơn vị Ban Giám Đốc
Ban Giám Đốc Phó Giám Đốc
CN Lê Thị Ngọc Ẩn
Họ tên CN Lê Thị Ngọc Ẩn
Ngày sinh 01/01/1975
Giới tính Nữ
Đơn vị Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị
Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị Trưởng Phòng
Kỹ sư CNTT Lê Văn Du
Họ tên Kỹ sư CNTT Lê Văn Du
Ngày sinh 16/09/1968
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị
Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị Phó Trưởng Phòng
CN. Nguyễn Thị Dình
Họ tên CN. Nguyễn Thị Dình
Ngày sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Đơn vị Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị
Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị Phó Trưởng Phòng
Bác sỹ CKI Trương Minh Diệp
Họ tên Bác sỹ CKI Trương Minh Diệp
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Kế Hoạch, Nghiệp Vụ - Truyền Thông - Chỉ Đạo Tuyến
Phòng Kế Hoạch, Nghiệp Vụ - Truyền Thông - Chỉ Đạo Tuyến Trưởng Phòng
Kỹ sư CNTT Trần Thị Lệ Trân
Họ tên Kỹ sư CNTT Trần Thị Lệ Trân
Ngày sinh 01/10/1981
Giới tính Nữ
Đơn vị Phòng Kế Hoạch, Nghiệp Vụ - Truyền Thông - Chỉ Đạo Tuyến
Phòng Kế Hoạch, Nghiệp Vụ - Truyền Thông - Chỉ Đạo Tuyến Phó Trưởng Phòng
DS Lương Vũ Bảo
Họ tên DS Lương Vũ Bảo
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Đơn vị Phòng Kế Hoạch, Nghiệp Vụ - Truyền Thông - Chỉ Đạo Tuyến
Phòng Kế Hoạch, Nghiệp Vụ - Truyền Thông - Chỉ Đạo Tuyến Phó Trưởng Phòng
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Trang sau
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng