09:09 ICT Thứ sáu, 23/10/2020

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật đối với đối tượng BHYT theo Thông tư 13/2019/TT-BYT
(Lưu ý: Nhấn vào biểu tượng       để phóng to)
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật đối với đối tượng BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT
(Lưu ý: Nhấn vào biểu tượng       để phóng to)
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật đối với đối tượng Viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT

 
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng