09:47 ICT Thứ năm, 15/04/2021

lịch trực tuần từ ngày 27/8 đến ngày 02/9/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 23/08/2018 14:02 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                 SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                               

                           BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                        (Từ ngày 27/8/2018 – 02/9/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (27/8)

Thứ ba (28/8)

Thứ tư (29/8)

Thứ năm (30/8)

Thứ sáu (31/8)

Thứ bảy (01/9)

Chủ nhật (02/9)
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp(0913 155 390) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)

K. HSCC

Bs: Chính - Hương
Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Đức – Cường
S: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
Bs: Kiều – Hồ
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
Bs: DPhương - Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Hổ - KPhương
S: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
T: Cnđd. Thương
Đdth. Ngân
Bs: Thành - Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
Bs: Chính - Phong
Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Tùng Ys. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly
Ys. Điền
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Nguyên Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể
K. NỘI Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Đoàn
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Cnđd. Sin
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Cnđd. Sin
S: Cnđd. Sin
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Nhiều
T: Đdth. Giao
S: Cnđd. Ánh
T: Ys. Nhiều
S: Ys. Khánh
T: Cnđd. Ánh
S: Đdth. Giao
T:Ys. Khánh
Cnđd. Hường
 Ys. Khánh
Ys. Vương
Cnđd. Hường
KHOA SẢN Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Chuyển
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng 
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Bs. Oanh
Hsth. Ngoan
XÉT NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Tuyết Ktv. Gu Lít Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Pha
X QUANG Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Yến Ys. Út Ys. Thanh
Ys. Út
Ys. Viện
Ys. Thanh
K. DƯỢC Dsth. Ngân Dsth. Như Ds. Khiêm Ds. Công Ds. Lánh Ds. Chí Linh
Dsth. Đào
Ds. Ái Linh
Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
    
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng