15:04 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

lịch trực tuần từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/09/2018 02:49 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                         SỞ Y TẾ HẬU GIANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                                   BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                             (Từ ngày 17/9/2018 – 23/9/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (17/9)

Thứ ba (18/9)

Thứ tư (19/9)

Thứ năm (20/9)

Thứ sáu (21/9)

Thứ bảy (22/9)

Chủ nhật (23/9)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)

K. HSCC

Bs: DPhương – Cường
S: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Thành – KPhương
S: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
T: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
Bs: Trang – Kha
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
Bs: Chính – Hương
S: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Đức – Hồ
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Đdth. Niển -
 Đdth. Ngân
Bs: DPhương – Tỉnh
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Chi
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều - Phong
S: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Chi

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Linh Cnđd. Nhang Ys. Điền Đdth. Hiền
Cnđd. Nhang
Đdth. Ly
Ys. Điền

  K. LCK

Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Đoàn
Đdth. Tựu
Đdth. Ngân
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Cnđd. Sin
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cnđd. Sin
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Cnđd. Sin
T: Cđđd. Hồng
S: Cđđd. Hồng
T: Cnđd. Sin
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. Giao
S: Ys. Khánh
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Vương
T: Cnđd. Hường
S: Ys. Nhiều
T: Ys. Vương
S: Đdth. MLinh
T: Ys. Nhiều
Cnđd. Ánh
Ys. Nhiều
Ys. Khánh
Cnđd. Ánh
KHOA SẢN Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Bs. Oanh
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Bs. Oanh
Hsth. Ngoan
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Gu Lít Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Nguyên Ktv. Gu Lít Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Viện Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Khiêm Ds. Công Ds. Lánh Ds. Ái Linh
Dsth. Đào
Ds. Chí Linh
Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
     
                    

 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng