09:25 ICT Thứ năm, 15/04/2021

lịch trực tuần từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 30/08/2018 08:48 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                        

                                 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                                        (Từ ngày 03/9/2018 – 09/9/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (03/9)

Thứ ba (04/9)

Thứ tư (05/9)

Thứ năm (06/9)

Thứ sáu (07/9)

Thứ bảy (08/9)

Chủ nhật (09/9)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)

K. HSCC

Bs: Đức – Hồ
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Trang
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
Bs: Kiều – Hương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
Bs: DPhương – Tỉnh
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Hổ - Kha
S: Đdth. Nhí Em –
 Đdth. Trang
T: Cnđd. Thương
Đdth. Ngân
Bs: Thành - Phong
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
Bs: Chính – KPhương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Đức – Cường
S: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang
T: Cnđd. Thương Đdth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên
Bs. DPhương – Kiều
Đdth: Tùng - Đức Anh
Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Hiền Đdth. Ly Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền
Ys. Điền
 Đdth. Ly

  K. LCK

Ys. Nguyên Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Nguyên Ys. Lam
K. NỘI Đdth. An
Đdth. Tựu
Bs. Hổ
Cđđd: Thi - Ngân
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Ánh
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Hậu
K. NHI Đdtth. Nhứt
Bs.Hằng -  Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Cnđd. Sin
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Cnđd. Sin
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Cnđd. Sin
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Nhứt
T: Cnđd. Sin
K. NGOẠI Đdth. Giao
Ys: Vương - Tân
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Khánh
T: Cnđd. Ánh
S: Cnđd. Hường
T:Ys. Khánh
S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Hường
Ys. Vương
Cnđd. Hường
Ys. Nhiều
Ys. Vương
KHOA SẢN Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Bs. Oanh
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Chuyển
Hsth. Ngoan
Bs. Oanh
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Gu Lít
Ktv. Tuyết
Ktv. Toàn Ktv. Pha Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Gu Lít Ktv. Kính
X QUANG Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ys. Nam
Bs. Ngây
Ys: Viện - Thanh
Ktv. Phương Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
K. DƯỢC Dsth. Như
Ds: Khiêm – Lánh
Dsth: Tâm - Ngân
Dsth. Ngân Ds. Khiêm Ds. Công Ds. Lánh Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
Ds. Đào
Ds. Lánh
KẾ TOÁN Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ Nhành - Nâu            
     
              

 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng