15:11 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/04/2019 05:50 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
 

  SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Vị Thủy, ngày 26  tháng  4  năm 2019
 
                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                       BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                    Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
                                                                                            --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
29/4/2019
Giám đốc: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
Giám đốc: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
Thứ 3
Ngày
30/4/2019
Giám đốc: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
Giám đốc: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
Thứ 4
Ngày
01/5/2019
Giám đốc: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
Giám đốc: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ 30/4-1/5/2019.
Thứ 5
Ngày
02/5/2019
Giám đốc: Tiếp xúc cử tri, tại xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp xúc cử tri, tại xã Vị Bình.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp xúc cử tri, tại xã Vị Trung.
 
Thứ 6
Ngày
03/5/2019
Giám đốc: Dự Hội thảo TT 39/TT-BYT, tại Khách sạn Vạn Phát Riverside - TP. Cần Thơ.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp xúc cử tri, tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 7
Ngày
04/5/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp xúc cư tri, tại Nhà ông Ngô Văn Còn, ấp Bình Phong xã Vĩnh Tường Vị Thủy Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng