09:49 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/09/2019 16:43 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Vị Thủy, ngày 20 tháng  9  năm 2019
 
                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                              Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
                                                                                                      --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
23/9/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
24/9/2019
Giám đốc: Tiếp đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của Sở Y tế.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của Sở Y tế.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong cấp Huyện, tại Thị Xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Giám đốc: Tiếp đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của Sở Y tế.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của Sở Y tế.PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong cấp Huyện, tại Thị Xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Thứ 4
Ngày
25/9/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong cấp Huyện, tại Thị Xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong cấp Huyện, tại Thị Xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Thứ 5
Ngày
26/9/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
Ngày
27/9/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng