13:55 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/07/2020 06:01 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 17 tháng 07 năm 2020
 
                                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                              Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020
                                                                         --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
20/07/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
21/07/2020
Giám đốc: Khám sức khỏe người cao tuổi, tại xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Khám sức khỏe người cao tuổi, tại xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
22/07/2020
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Khám sức khỏe người cao tuổi, tại xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
23/07/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020.
 
Thứ 6
Ngày
24/07/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng