15:10 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/01/2020 03:22 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.  
     
        
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Vị Thủy, ngày 17 tháng  01  năm 2020
 
                                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                                  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                             Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020
                                                                                                                          --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
20/01/2020
Giám đốc: Dự họp mặt nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, tại HT. UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự họp giao ban công tác y tế dự phòng, tại HT. TTYT Dự phòng tỉnh Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
21/01/2020
Giám đốc: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.
PGĐ: Bs Hoàng: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.
PGĐ: Bs Thiện: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.
PGĐ: Bs Soi: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.
PGĐ: Bs Thiện: Chúc tết cán bộ hưu trí và Trạm Y tế các xã, thị trấn.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
22/01/2020
Giám đốc: Viếng bia tưởng niệm, tại Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
23/01/2020
29 tết
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp:  TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp: TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
24/01/2020
30 tết
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
 
 
Thứ 7
Ngày
25/01/2020
Mùng 01 tết
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Chủ nhật,
Ngày
26/01/2020
Mùng 02 tết
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Thứ 2
Ngày 27/01/2020
Mùng 03 tết
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Thứ 3
Ngày 28/01/2020
Mùng 04 tết
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp: TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Bác sĩ CKI. Trương Minh Diệp: TP. KH. Nghiệp vụ truyền thông & Chỉ đạo tuyến: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
29/01/2020
Mùng 05 tết
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Nguyên đán.
Thứ 5
Ngày
30/01/2020
 
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Giám đốc: Họp báo sau Tết, tại Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
Ngày
31/01/2020
Giám đốc: Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại HT. Lớn huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại HT. Lớn huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
     
         
 
 
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng