14:35 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/11/2019 04:13 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
   SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Vị Thủy, ngày 15 tháng  11  năm 2019
 
                                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                        Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
                                                                                                                  --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
18/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đợt IV năm 2019, tại HT. PKĐK Kv xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc Làm việc tại cơ quan..
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
19/11/2019
Giám đốc: Họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại HT. Lớn huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Thứ 4
Ngày
20/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Thứ 5
Ngày
21/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Thứ 6
Ngày
22/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tại Khách sạn Hậu Giang.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng