14:02 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 18/1/2021 đến ngày 22/1/2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/01/2021 16:34 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 15 tháng 1 năm 2021
 
                                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                     BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                   Từ ngày 18/1/2021 đến ngày 22/1/2021
                                                                                          --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
18/1/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
19/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên Ngành ATVSTP các xã thị trấn huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên Ngành ATVSTP các xã thị trấn huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
20/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
21/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang kiểm tra Bệnh viện an toàn PC Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang kiểm tra Bệnh viện an toàn PC Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang kiểm tra Bệnh viện an toàn PC Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang kiểm tra Bệnh viện an toàn PC Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
22/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng