09:47 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/06/2019 16:26 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
   SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Vị Thủy, ngày 14  tháng  6  năm 2019
 
                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                          Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019
                                                                                                      --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
17/6/2019
Giám đốc: Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội, tại HT. UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
18/6/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
Ngày
19/6/2019
Giám đốc: Dự Về việc thống nhất một số quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2018, tại HT. Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: : Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
20/6/2019
Giám đốc: Hợp Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Hội nghị khoa học mở rộng, tại TTYT Phụng Hiệp.
PGĐ: Bs Soi: Dự sơ lết tại Trung tâm PC. HIV và giám sát hoạt động PC. HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2019, tại TT HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự hội nghị khoa học kỷ thuật, tại HT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
Ngày
21/6/2019
Giám đốc: Hợp Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng