09:08 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/01/2020 10:57 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Vị Thủy, ngày 10 tháng  01  năm 2020
 
                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                                BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                            Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
                                                                                                                      --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
13/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tại các xã, thị trấn trong huyện.
Giám đốc: Dự tiếp lãnh đạo BV Hoàn Mỹ Cửu Long chúc tết, tại Trung tâm.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tiếp lãnh đạo BV. Hoàn Mỹ Cửu Long chúc tết, tại Trung tâm.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tiếp lãnh đạo BV. Hoàn Mỹ Cửu Long chúc tết, tại Trung tâm.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tại các xã, thị trấn trong huyện.
Thứ 3
Ngày
14/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
15/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự Hội nghị sơ kết đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình, tại HT. Sở Y tế Hậu Giang, cùng Bs chính.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
16/01/2020
Giám đốc: Dự trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tại UBND xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
17/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng