09:52 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/1/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/01/2021 09:00 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 08 tháng 1 năm 2021
 
                                                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                              BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                            Từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/1/2021
                                                                                    --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
11/1/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
12/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
13/1/2021
Giám đốc: Họp xét duyệt NVQS lần 2 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021, tại BCH QS huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tổng kết công tác Ngành Y tế và Triển khai chiến dịch PCD chủ động, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tổng kết công tác Ngành Y tế và Triển khai chiến dịch PCD chủ động, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tổng kết công tác Ngành Y tế và Triển khai chiến dịch PCD chủ động, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tổng kết công tác Ngành Y tế và Triển khai chiến dịch PCD chủ động, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
 
Thứ 5
Ngày
14/1/2021
Giám đốc: Họp xét duyệt NVQS lần 2 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021, tại BCH QS huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp xét duyệt NVQS lần 2 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021, tại BCH QS huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
15/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự Hội nghị khoa học Quản lý chất lượng xét nghiệm và đánh giá kết quả ngoại kiểm 2020, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
lịch.PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng