09:09 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/01/2020 16:54 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 03 tháng  01  năm 2020
 
                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                       Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
                                                                                                           --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
06/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tiếp xúc cử tri, tại xã Vị Bình.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tiếp xúc cử tri, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Soi: Tập huấn chương trình lao, tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
Giám đốc: Dự tiếp xúc cử tri, tại Nhà văn hóa ấp 11 xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tập huấn chương trình lao, tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
Thứ 3
Ngày
07/01/2020
Giám đốc: Dự tiếp xúc cử tri, tại Nhà văn hóa ấp 8 xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tập huấn chương trình lao, tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tập huấn chương trình lao, tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
Thứ 4
Ngày
08/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
09/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự về việc phục vụ HĐ NVQS tỉnh kiểm tra công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, tại BCH quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
10/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng