08:52 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/11/2019 16:26 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Vị Thủy, ngày 01 tháng  11  năm 2019
 
                                                                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                      BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                  Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
                                                                                                          --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
04/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc Làm việc tại cơ quan.
.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự công bố Quyết định Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
05/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
Ngày
06/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự Hội nghị triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường đợt IV năm 2019, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 5
Ngày
07/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tập huấn công tác Đảng, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy, Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Hội nghị triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường đợt IV/2019, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Tham gia đoàn cưỡng chế thu hồi đất, tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tập huấn công tác Đảng, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy, Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
08/11/2019
Giám đốc: Dự tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019, tại HT. UBND tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tập huấn công tác Đảng, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy, Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tham gia Đoàn cưỡng chế tại xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tập huấn công tác Đảng, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy, Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng