07:52 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021

Đăng lúc: Thứ năm - 31/12/2020 15:24 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
   
           SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 31 tháng 12 năm 2020
 
                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                      BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                    Từ ngày 04/1/2021 đến ngày 08/1/2021
                                                                            --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
04/1/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
05/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Hội nghị Tổng kết kiểm tra, giám sát, giải quyết và thi hành kỹ luật của Đảng, tại HT tỉnh Ủy Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
06/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
07/1/2021
Giám đốc: Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thuận Tậy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp xúc cử tri xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp xúc cử tri xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp xúc cử tri xã Thị Trấn Nầng Mau.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Triển khai chiến dịch PCD bệnh đợt II/ 2020, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
Thứ 6
Ngày
08/1/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
lịch.PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng