09:55 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

Đăng lúc: Thứ hai - 01/03/2021 09:23 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
           SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 26 tháng 2 năm 2021
 
                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                      Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021
                                                                              --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
01/3/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
02/3/2021
Giám đốc: Khám sức khỏe kiểm tra NVQS, tại huyện Đội huyện Vị Thủy.
- Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang công bố Quyết định tổ chức lại TTYT huyện Vị Thủy, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang công bố Quyết định tổ chức lại TTYT huyện Vị Thủy, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang công bố Quyết định tổ chức lại TTYT huyện Vị Thủy, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe kiểm tra NVQS, tại huyện Đội huyện Vị Thủy.
- Tiếp đoàn của Sở Y tế Hậu Giang công bố Quyết định tổ chức lại TTYT huyện Vị Thủy, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
03/3/2021
Giám đốc: Dự lễ giao quân tại huyện Đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự lễ khởi động ứng dụng Laser trong niệu khoa và tiếp nhận trang thiết bị y tế tại Bv đa khoa tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
04/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát tiêm chủng các xã Thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát tiêm chủng các xã Thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
05/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát tiêm chủng các xã Thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát tiêm chủng các xã Thị trấn trong huyện Vị Thủy.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng