14:32 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ Từ ngày 26-4-2021 đến 01-5-2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/04/2021 16:14 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
          
          SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vị Thủy, ngày 23 tháng 4 năm 2021
 
                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                   Từ ngày 26-4-2021 đến 01-5-2021
                                                                                       --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
26/4/2021
Giám đốc:  Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra xếp hạng TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra xếp hạng TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra xếp hạng TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại HT. Trung tâm KSBT tỉnh Hậu Giang, (Bs Phượng, Bs Cường và CN Thảo cùng dự).
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự triển khai KH chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, tại HT. UBND xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
27/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
28/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự hội nghị giao ban công tác khoa giáo, tại HT. Nhỏ huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19, tại điển cầu Viettel Hậu Giang (cùng dự Bs Diệp, Bs Đức, Bs Phượng và Bs Cường).
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự triển khai chuẩn bị phân công thành viên Đội PCCC cùng với Công an PCCC tỉnh Hậu Giang, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
29/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự diễn tập công tác PCCC cùng Công an tỉnh Hậu Giang và Đội PCCC của TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự diễn tập công tác PCCC cùng Công an tỉnh Hậu Giang và Đội PCCC của TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
30/4/2021
Giám đốc:  - Trực Lễ 30/4. Điểm tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Lễ 30/4.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Lễ 30/4.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Lễ 30/4.
Giám đốc: - Trực Lễ 30/4. Điểm tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Lễ 30/4.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Lễ 30/4.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Lễ 30/4.
Thứ 7
Ngày 01/5/2021
Giám đốc: - Nghỉ Lễ 01/5.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Lễ 01/5.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Lễ 01/5.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Lễ 01/5.
TP.KH, nghiệp vụ - Điều dưỡng: Bs: Diệp: - Trực Lễ 01/5. Điểm tại TTYT huyện Vị Thủy.
Giám đốc:  - Nghỉ Lễ 01/5.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Lễ 01/5.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Lễ 01/5.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Lễ 01/5.
TP.KH, nghiệp vụ - Điều dưỡng: Bs: Diệp: - Trực Lễ 01/5. Điểm tại TTYT huyện Vị Thủy.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TC – HC
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng