08:43 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 28/1 đến ngày 03/2/2018

Đăng lúc: Thứ hai - 28/01/2019 08:39 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                             

                                 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                          (Từ ngày 28/1/2018 – 03/2/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (28/1)

Thứ ba (29/1)

Thứ tư (30/1)

Thứ năm (31/1)

Thứ sáu (01/2)

Thứ bảy (02/2)

Chủ nhật (03/2)
LÃNH ĐẠO Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh(0918 944 274) Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)

K. HSCC

Bs. Kiều – Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – Phong
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Cường
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính - Hương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Hổ – Tỉnh
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs. Đức – KPhương
Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs. Thành – Phong
Cnđd. Thương -
Cđđd. Chi

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Tùng Đdth. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly Cnđd. Nhang
 Đdth. Điền
Đdth. Đức Anh
Đdth. Ly

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Thể Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Lam Ys. Phúc Ys. Quốc Anh
K. NỘI Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
 Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
 Đdth. Quân
K. NHI S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
K. NGOẠI S: Đdth. MLinh
T: Ys. Nhiều
S: Ys. Như
T: Đdth. MLinh
S: Đdth. Ánh
T: Ys. Như
S: Ys. Khánh
T: Đdth. Ánh
S: Ys. Như
T: Ys. Khánh
Đdth. MLinh
Ys. Như
Đdth. Giao
Đdth. MLinh
KHOA SẢN Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Tuyết Ktv. Gulit Ktv. Nguyên Ktv. Kính Ktv. Kim Pha
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Bs. Thưởng Ktv. Kiều Ktv. Phương Bs. Thưởng Ktv. Kiều Ktv. Phương
Bs. Thưởng
Bs. Thưởng
Ktv. Phương
K. DƯỢC Ds. Như Ds. Nguyên Dsth. Ngân Ds. Khiêm Ds. Lánh Dsth. Đào
Ds. Lánh
Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ              
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng