14:08 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 22/11/2018 23:07 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                    SỞ Y TẾ HẬU GIANG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                    

                                                     BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                              (Từ ngày 26/11/2018 – 02/12/2018)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (26/11)

Thứ ba (27/11)

Thứ tư (28/11)

Thứ năm (29/11)

Thứ sáu (30/11)

Thứ bảy (01/12)

Chủ nhật (02/12)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)

K. HSCC

Bs: Đức - Phong
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
Bs: Hổ - Cường
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Hồ
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Thành – Hương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương - Kha
Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính - KPhương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Hiền Đdth. Ly Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền
Đdth. Điền
Đdth. Ly

  K. LCK

Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Quân
Đdth. Ngân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ánh
Đdth. Quân
Đdth. Ngân
Đdth. Hậu
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
S: Ys. Nhiều
T: Đdth. Tân
S: Đdth. Giao
T: Ys. Nhiều
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Giao
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Khánh
Ys. Như
KHOA SẢN Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. GuLit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Nam Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Tân Ds. Ái Linh Ds. Chí Linh Dsth. Đào
Ds. Lánh
Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng