13:56 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 25/2 đến ngày 04/3/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 20:33 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                           BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                    (Từ ngày 25/2/2019 – 04/3/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (25/2)

Thứ ba (26/2)

Thứ tư (27/2)

Thứ năm (28/2)

Thứ sáu (01/3)

Thứ bảy (02/3)

Chủ nhật (04/3)
LÃNH ĐẠO Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh(0918 944 274) Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)
K. HSCC VÀ CÁC CHUYÊN KHOA Bs. Thành Bs. Hổ Bs. Kiều Bs.  Chính Bs. DPhương Bs. Đức Bs. Trang

K. HSCC

S: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Bs. Hồ
Đdth. Tùng
Bs. Cường
Đdth. Liên
Bs. K Phương
Đdth. Đức Anh
Bs. Phong
Đdth. Điền
Bs. Tỉnh
Đdth. Hiền
Bs. Hương
Đdth. Ly
Đdth. Đức Anh
Bs. Kha
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Lam Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Thể Ys. Quốc Anh Ys. Lam Ys. Phúc
K. NỘI Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Châu 
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Ngân
Đdth. Châu 
Đdth. Nhiên
Đdth. Đoàn
K. NHI S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
S: Đdth. Linh
T: Đdth. Tân
S: Ys. Như
T: Đdth. Linh
S: Cnđd. Ánh
T: Ys. Như
S: Đdth. Linh
T: Cnđd. Ánh
Ys. Khánh
Ys. Nhiều
Ys. Vương
Ys. Khánh
KHOA SẢN  Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Thanh
 Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv. Nguyên Ktv. Kính Ktv. Tuyết Ktv. Gulit Ktv. Toàn Ktv. Gulit Ktv. Tuyết
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hương Bs. Hậu Bs. Hương Bs. Hậu Bs. Hương Bs. Hậu
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Nguyên Ds. Ngân Ds. Như Ds. Kiều Ds. Ái Linh Ds. Lánh
Ds. Ái Linh
Ds. Khiêm
Ds. Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Triều Cnkt. Tiền Cnkt. Tuyền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Triều Cnkt. Tiền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng