09:17 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/09/2018 07:59 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                                BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM   

                                                       (Từ ngày 24/9/2018 – 30/9/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (24/9)

Thứ ba (25/9)

Thứ tư (26/9)

Thứ năm (27/9)

Thứ sáu (28/9)

Thứ bảy (29/9)

Chủ nhật (30/9)
LÃNH ĐẠO Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)

K. HSCC

Bs: Thành – Hồ
S: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
T: Đdth. Bảo -
Đdth. Niển
Bs: Trang – Hương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
Bs: Chính – Phong
S: Đdth. Niển -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Đức – Tỉnh
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Đdth. Niển -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – KPhương
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Cường
S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Hổ - Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Đdth. Niển -
 Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Tùng Ys. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly
Ys. Điền
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh
K. NỘI Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Tựu
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Hằng
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Vương
T: Đdth. Giao
S: Ys. Nhiều
T: Ys. Vương
S: Cnđd. Ánh
T: Ys. Nhiều
S: Đdth. MLinh
T: Cnđd. Ánh
Ys. Khánh
Cnđd. Ánh
Cnđd. Hường
Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. K. Pha Ktv. Nguyên Ktv. Toàn Ktv. Gu Lít Ktv. Kính Ktv. Nguyên Ktv. Toàn
X QUANG Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Chí Linh Ds. Công Ds. Ái Linh Dsth. Đào
Ds. Khiêm
Ds. Như Anh
Ds. Lánh
KẾ TOÁN Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
     
       
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng