08:56 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 20/12/2018 17:55 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
              SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                              BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                   (Từ ngày 24/12/2018 – 30/12/2018)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (24/12)

Thứ ba (25/12)

Thứ tư (26/12)

Thứ năm (27/12)

Thứ sáu (28/12)

Thứ bảy (29/12)

Chủ nhật (30/12)
LÃNH ĐẠO Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)

K. HSCC

Bs: Trang – Tỉnh
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Chính – Hương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Hổ - Cường
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Đức – Hồ
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs. Thành - Kha
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Kiều – KPhương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – Phong
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Điền Đdth. Liên Đdth. Điền Đdth. Hiền Đdth. Tùng Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền
Đdth. Đức Anh
Đdth. Điền

  K. LCK

Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ánh
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
Đdth. Hậu
K. NHI S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Linh
S: Đdth. Tân
T: Cnđd. Ánh
S: Ys. Nhiều
T: Đdth. Tân
S: Đdth. Giao
T: Ys. Nhiều
S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Khánh
Ys. Như
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Thu
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Gulit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. Gulit Ktv. Tuyết
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Dsth. Như Ds. Ngân Ds. Chí Linh Ds. Công Ds. Ái Linh Ds. Khiêm
Ds. Ái Linh
Ds. Lánh
Ds. Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
    
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng