08:13 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/10/2018 13:50 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                         BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM    

                                                (Từ ngày 22/10/2018 – 28/10//2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (22/10)

Thứ ba (2310)

Thứ tư (24/10)

Thứ năm (25/10)

Thứ sáu (26/10)

Thứ bảy (27/10)

Chủ nhật (28/10)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)

K. HSCC

Bs: Chính – Hương
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Đức– Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Hổ - K.Phương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Thành – Kha
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Cường
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: D.Phương – Hồ
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Kiều – Phong
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly
Đdth. Điền
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh
K. NỘI Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Tựu
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Đoàn
K. NHI S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
 S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
 S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Cnđd. Hường
T: Đdth. Giao
S: Ys. Vương
T: Cnđd. Hường
S: Ys. Nhiều
T: Ys. Vương
S: Đdth. Giao
T:Ys. Nhiều
Cnđd. Ánh
Ys. Nhiều
Ys. Khánh
Cnđd. Ánh
KHOA SẢN Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Nguyên Ktv. GuLit Ktv. Kính Ktv. Nguyên Ktv. GuLit
X QUANG Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Ys. Viện Ktv. Kiều Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ái Linh Ds. Ngân Ds. Công Ds. Chí Linh Ds. Khiêm
Ds. Ái Linh
Ds. Lánh
Ds. Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng