19:46 EDT Thứ bảy, 24/10/2020

Lịch trực tuần từ ngày 22/10 đến ngày 04/10/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 25/10/2018 21:07 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                 SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                          BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                          (Từ ngày 29/10/2018 – 04/11//2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (29/10)

Thứ ba (30/10)

Thứ tư (31/10)

Thứ năm (01/11)

Thứ sáu (02/11)

Thứ bảy (03/11)

Chủ nhật (04/11)
LÃNH ĐẠO Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)

K. HSCC

Bs: Đức – Tỉnh      
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Hổ – Cường
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Thành - Kha
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Chính – Phong
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Kiều – Hồ
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: D.Phương- Phương
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Hương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Hiền Đdth. Ly Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền
Đdth. Điền
Đdth. Ly

  K. LCK

Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ngân
Đdth. Nhiên
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Ngân
Đdth. Nhiên
Đdth. Hậu
K. NHI S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
 S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. MLinh
T: Đdth. Giao
S: Ys. Vương
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Nhiều
T: Ys. Vương
S: Cnđd. Ánh
T: Ys. Nhiều
S: Đdth. MLinh
T: Cnđd. Ánh
Ys. Khánh
Cnđd. Ánh
Ys. Hường
Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. GuLit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. GuLit Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Viện Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Khiêm Ds. Công Ds. Lánh Ds. Ái Linh
Dsth. Đào
Ds. Chí Linh
Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng