08:02 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 21/1đến ngày 27/1/2019

Đăng lúc: Thứ năm - 17/01/2019 13:25 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                     BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                               (Từ ngày 21/1/2019 – 27/1/2019)   

NƠI TRỰC

Thứ hai (21/1)

Thứ ba (22/1)

Thứ tư (23/1)

Thứ năm (24/1)

Thứ sáu (25/1)

Thứ bảy (26/1)

Chủ nhật (27/1)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)

K. HSCC

Bs. Thành – Phong
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
 T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Kiều – KPhương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – Cường
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính - Hương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Hổ – Kha
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs. Đức – Hồ
 S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Đức Anh Đdth. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly
Đdth. Đức Anh
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Lam Ys. Thể Ys. Phúc Ys. Quốc Anh Ys. Thể Ys. Phúc Ys. Lam
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
 Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ánh
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
 Đdth. Hậu
K. NHI S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. Tân
S: Đdth. MLinh
T: Đdth. Giao
S: Ys. Như
T: Đdth. MLinh
S: Đdth. Ánh
T: Ys. Như
S: Đdth. Tân
T: Đdth. Ánh
Ys. Khánh
Ys. Nhiều
Ys. Vương
Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Thu
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Nguyên Ktv. Gulit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. Gulit
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Bs. Thưởng Ktv. Kiều Ktv. Phương Bs. Thưởng Ktv. Kiều
 Bs. Thưởng
Ktv. Phương
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Nguyên Dsth. Ngân Ds. Như Ds. Lánh Ds. Khiêm Ds. Ái Linh
Ds. Như Anh
Ds. Chí Linh
Dsth. Đào
KẾ TOÁN Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng