07:49 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019

Đăng lúc: Thứ năm - 16/05/2019 13:23 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.      SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

                                                                                         BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
                                                                                                
(Từ ngày 20/5/2019 – 26/5/2019)
NƠI TRỰC Thứ hai (20/5) Thứ ba (21/5) Thứ tư (22/5) Thứ năm (23/5) Thứ sáu (24/5) Thứ bảy (25/5) Chủ nhật (26/5)
LÃNH ĐẠO Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
K. HSCC VÀ CHUYÊN KHOA Bs.Thành Bs. Duy Phương Bs. Kiều Bs. Hổ Bs.Trang Bs. Chính Bs. Đức
K. HSCC S: Đdth. Nhí Em
Đdth. Ngân
T: Đdth. Niển -
Đdth. NThương
S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em
Đdth. Ngân
S: Đdth. Niển -
Đdth. NThương
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em
Đdth. Ngân
T: Đdth. Niển -
Đdth. NThương
S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em
Đdth. Ngân
S: Đdth. Niển -
Đdth. NThương
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em
Đdth. Ngân
T: : Đdth. Niển -
Đdth. NThương
K. KHÁM BỆNH Bs. Tỉnh
Đdth.Tùng
Bs. KPhương
Đdth. Liên
Bs. Hồ
  Đdth. Đức Anh
Bs. Cường
Đdth. Hiền
Bs. Hương
Đdth. Thảo
Bs. Kha
Bs.Phượng
Đdth. Ly
Đdth. Đức Anh
Bs. Đấu
Bs. Duy Phương
Đdth.Đức Anh
Đdth. Thảo
K. LCK Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Quốc Anh Ys. Ly Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Quốc Anh
K. NỘI Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth  An
Đdth  Lệ
Đdth. Châu 
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Đoàn
K. NHI S:  Đdth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdth. Tươi
S Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
 T: Cđđd. Hồng
S: Đdth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
Cđđd. Hồng
Đdtth. Nhứt
Đdtth. Tươi
Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
S: Đdth. Linh
T: Đdth. Tân
S. Ys. Vương
T: Đdth. Linh
S. Đdth. Anh
T: Ys. Vương
S: Ys. Nhiều
T: Cnđd. Ánh
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Khánh
Ys. Như
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth.Thanh
Cn. Cương
Hsth.Ngọc
Cn. Hằng
Hsth.Thu
Cn. Cương
Hsth.Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv.Toàn Ktv.Pha Ktv. Gulit Ktv.Tuyết Ktv. Toàn Ktv. Gulit Ktv.Tuyết
X QUANG Bs. Hậu
Ktv. Nam
Bs. Hương
Ktv. Bảo
Bs. Hậu
Ktv. Hoàng Anh
Bs. Hương
Ktv. Nam
Bs. Hương
Ktv. Bảo
Bs. Hậu
Ktv. Hoàng Anh
Bs.Hương
Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ys.Nam Ktv. Phương Ys.Thanh Ktv. Kiều Bs.Ngây Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys.Viện
Bs.Thưởng
K. DƯỢC Ds. Chí Linh Dsth. Thông Dsth.Ngân Ds. Lánh Ds Khiêm Ds. Nguyên
Dsth. Đào
Ds. Như Anh
Ds.Ái Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Tiền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Vĩnh Cnkt. Tiền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng