08:16 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 19/11 đến ngày 25/11 năm 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2018 08:34 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                           SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                       (Từ ngày 19/11/2018 – 25/11/2018)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (19/11)

Thứ ba (20/11)

Thứ tư (21/11)

Thứ năm (22/11)

Thứ sáu (23/11)

Thứ bảy (24/11)

Chủ nhật (25/11)
LÃNH ĐẠO Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)

K. HSCC

Bs: Chính – Cường
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Đức - Phong
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
Bs: Hổ - KPhương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Thành – Hồ
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương - Hương
Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang - Kha
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Linh Ys. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly
Ys. Điền
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh
K. NỘI Đdth. Quân
Đdth. Ngân
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Quân
Đdth. Ngân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Cđđd. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. MLinh
T: Đdth. Tân
S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Vương
T: Đdth. Giao
S: Ys. Nhiều
T: Ys. Vương
S: Đdth. MLinh
T: Ys. Nhiều
Cnđd. Ánh
Ys. Nhiều
Ys. Như
Cnđd. Ánh
KHOA SẢN Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm                        
Cn. Chuyển
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Thu
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Nguyên Ktv. GuLit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. GuLit
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Viện Ktv. Phương Ys. Nam Ktv. Kiều Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Lánh Ds. Công Ds. Khiêm Dsth. Ái Linh
Dsth. Đào
Ds. Chí Linh
Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng