14:50 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 18/2 đến ngày 24/2/2019

Đăng lúc: Thứ năm - 14/02/2019 01:29 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                           SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                    BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                (Từ ngày 18/2/2019 – 24/2/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (18/2)

Thứ ba (19/2)

Thứ tư (20/2)

Thứ năm (21/2)

Thứ sáu (22/2)

Thứ bảy (23/2)

Chủ nhật (24/2)
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh(0918 944 274)
TRỰC KHOA HSCC VÀ CÁC CHUYÊN KHOA Bs. Trang Bs. Thành Bs. Hổ Bs. Kiều Bs.  Chính Bs. DPhương Bs. Đức

K. HSCC

S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Bs. Cường
Đdth. Liên
Bs. Phong
Đdth. Tùng
Bs. K Phương
Cnđd. Nhang
Bs. Hồ
Đdth. Đức Anh
Bs. Kha
Đdth. Điền
Bs. Hương
Đdth. Hiền
Cnđd. Nhang
Bs. Tỉnh
Đdth. Ly
Đdth. Điền

  K. LCK

Ys. Thể Ys. Quốc Anh Ys. Lam Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Thể Ys. Quốc Anh
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
 Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ánh
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. Hậu
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Ánh
S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
S: Ys. Nhiều
T: Đdth. Tân
S: Đdth. MLinh
T: Ys. Nhiều
S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Khánh
Ys. Như
KHOA SẢN Cn. Cương
Hsth. Thanh
Cn. Chuyển
Hsth. Thu
 Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Gulit Ktv. Nguyên Ktv. Tuyết Ktv. Gulit Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hân Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Như Ds. Kiều Ds. Nguyên Ds. Chí Linh Ds. Ái Linh Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
Ds. Đào
Ds. Lánh
KẾ TOÁN Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Triều Cnkt. Tiền Cnkt. Tuyền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
    
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng