08:46 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018

Đăng lúc: Thứ tư - 19/12/2018 14:24 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                      BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                             (Từ ngày 17/12/2018 – 23/12/2018)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (17/12)

Thứ ba (18/12)

Thứ tư (19/12)

Thứ năm (20/12)

Thứ sáu (21/12)

Thứ bảy (22/12)

Chủ nhật (23/12)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)

K. HSCC

Bs: Trang – Cường
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – K.Phương Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Thành – Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính – Phong
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
Bs: Hổ - Hương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Đức – Hồ
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Kiều – Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Tùng Đdth. Đức Anh Đdth. Điền Đdth. Hiền Đdth. Ly
Đdth. Điền
Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền

  K. LCK

Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh
K. NỘI Đdth. Ngân
Đdth. Quân
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
Đdth. Tựu
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Đoàn
K. NHI S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Linh
T: Cnđd. Ánh
S: Đdth. Giao
T: Đdth. Linh
S: Ys. Vương
T: Đdth. Giao
S: Đdth. Tân
T: Ys. Vương
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Tân
Ys. Nhiều
Ys. Khánh
Ys. Như
Ys. Nhiều
KHOA SẢN Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Thu
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. Gulit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Ys. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Ys. Thưởng
K. DƯỢC Dsth. Như Ds. Ngân Ds. Lánh Ds. Công Ds. Khiêm Ds. Đào
Dsth. Lánh
Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng