09:56 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/10/2018 08:41 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                        SỞ Y TẾ HẬU GIANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                               BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
                                                            (Từ ngày 15/10/2018 – 21/10//2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (15/10)

Thứ ba (16/10)

Thứ tư (17/10)

Thứ năm (18/10)

Thứ sáu (19/10)

Thứ bảy (20/10)

Chủ nhật (21/10)
LÃNH ĐẠO Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)

K. HSCC

Bs: Đức – Phong
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Chính – Hồ
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Hương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Hổ - K.Phương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Thành – Tỉnh
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
Bs: Trang – Cường
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs. D.Phương – Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Tùng Cnđd. Nhang Đdth. Điền Đdth. Hiền
Cnđd. Nhang
Đdth. Ly
Đdth. Điền

  K. LCK

Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc
K. NỘI Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Hằng
Đdth. Tựu
Đdth. Ngân
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. MLinh
T: Đdth. Giao
S: Ys. Khánh
T: Đdth. MLinh
S: Cnđd. Hường
T: Ys. Khánh
S: Ys. Vương
T: Cnđd. Hường
S: Đdth. MLinh
T: Ys. Vương
Ys. Nhiều
Ys. Vương
Cnđd. Ánh
Ys. Nhiều
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. GuLit Ktv. Nguyên Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. GuLit Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Nam Ktv. Kiều Ys.
 Thanh
Ktv. Phương Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Khiêm Ds. Công Ds. Lánh Ds. Như Anh
Ds. Lánh
Ds. Đào
Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
 
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng