14:05 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2019

Đăng lúc: Thứ tư - 06/03/2019 21:50 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
            SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 
     

                               BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                         (Từ ngày 11/3/2019 – 17/3/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (11/3)

Thứ ba (12/3)

Thứ tư (13/3)

Thứ năm (14/3)

Thứ sáu (15/3)

Thứ bảy (16/3)

Chủ nhật (17/3)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Trương Minh Diệp (0913 155 390) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
K. HSCC VÀ CÁC CHUYÊN KHOA Bs. Thành Bs.  Chính Bs. Trang Bs. Đức Bs. D.Phương Bs. Hổ Bs.  Kiều

K. HSCC

S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi –
Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Bs. Kha
Đdth. Tùng
Bs. Hương
Đdth. Liên
Bs. Cường
Đdth. Hiền
Bs. Tỉnh
Đdth. Ly
Bs. Hồ
Đdth. Điền Anh
Bs. KPhương
Bs: Hằng – Tỉnh
Đdth. Điền
Đdth. Ly
Bs. Phong
Bs: Hương – D.Phương
Đdth. Hiền
Đdth. Đức Anh

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Lam Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Thể Ys. Quốc Anh Ys. Lam
K. NỘI Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Châu 
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Cđđd. Thi
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
K. NHI S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Linh
S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Ánh
S Ys. Vương
T: Đdth. Giao
S: Đdth. Tân
T: Ys. Vương
S: Đdth. Linh
T: Đdth. Tân
Ys. Nhiều
Ys. Khánh
Ys. Như
Ys. Nhiều
KHOA SẢN  Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
 Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Thanh
Cn. Diệu
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Gulit Ktv. Nguyên Ktv. Tuyết Ktv. Gulit Ktv. Nguyên
X QUANG Bs. Hậu
Ktv. Nam
Bs. Hương
Ktv. Hoàng Anh
Bs. Hậu
Ktv. Hân
Bs. Hương
Ktv. Nam
Bs. Hậu
Ktv. Bảo
Bs. Hương
Ktv. Hoàng Anh
Bs. Hậu
Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Như Ds. Khiêm Ds. Ngân Ds. Nguyên Ds. Kiều Ds. Chí Linh
Ds. Lánh
Ds. Ái Linh
Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Ngọc Cnkt. Triều Cnkt. Tiền Cnkt. Tuyền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Triều
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng