09:18 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 10/9 đến ngày 16/9 năm 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/09/2018 13:50 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                         SỞ Y TẾ HẬU GIANG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 

                                                     

                                  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
                                           (Từ ngày 10/9/2018 – 16/9/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (10/9)

Thứ ba (11/9)

Thứ tư (12/9)

Thứ năm (13/9)

Thứ sáu (14/9)

Thứ bảy (15/9)

Chủ nhật (16/9)
LÃNH ĐẠO Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)

K. HSCC

Bs: Kiều – Kha
S: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: DPhương - Tỉnh
S: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Thành – KPhương
S: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
T: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
Bs: Trang – Cường
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
Bs: Chính – Phong
S: Đdth. Niển -
Đdth. Ngân
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Đức – Hồ
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cnđd. Chi -
 Đdth. Ngân
Bs: Kiều – Hương
S: Đdth. Nhí Em - Đdth. NThương
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Ly Cnđd. Nhang Ys. Điền
 Đdth. Ly
Đdth. Hiền
Cnđd. Nhang

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể
K. NỘI Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Đdth. Châu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
 S: Cnđd. Sin
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Cnđd. Sin
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Ys. Khánh
T: Đdth. Giao
S: Cnđd. Hường
T:Ys. Khánh
S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Hường
S: Đdth. Giao
T: Ys. Vương
Ys. Nhiều
Ys. Vương
Cnđd. Ánh
Ys. Nhiều
KHOA SẢN Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Chuyển
Hsth. Ngoan
Bs. Oanh
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Đầm
Bs. Oanh
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Nguyên Ktv. Pha Ktv. Kính Ktv. Gu Lít Ktv. Nguyên Ktv. Gu Lít
X QUANG Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Ys. Viện Ktv. Kiều Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Chí Linh Dsth. Ngân Ds. Công Ds. Ái Linh Ds. Khiêm
Ds. Ái Linh
Ds. Lánh
Ds. Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng