08:59 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/12/2018 08:12 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                       BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
                                                     (Từ ngày 10/12/2018 – 16/12/2018)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (10/12)

Thứ ba (11/12)

Thứ tư (12/12)

Thứ năm (13/12)

Thứ sáu (14/12)

Thứ bảy (15/12)

Chủ nhật (16/12)
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)

K. HSCC

Bs: Kiều – Cường
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Thành – Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – Hồ
Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – K.Phương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính – Phong
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
Bs: Hổ - Hương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Đức – Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Cnđd. Nhang Đdth. Đức Anh Đdth. Điền Đdth. Hiền
Đdth. Đức Anh
Cnđd. Nhang
Đdth. Điền

  K. LCK

Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc
K. NỘI Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên  
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Châu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Nhiên
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Tân
S: Đdth. Linh
T: Cnđd. Ánh
S: Ys. Khánh
T: Đdth. Linh
S: Đdth. Giao
T: Ys. Khánh
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Giao
Ys. Vương
Ys. Như
Ys. Nhiều
Ys. Vương
KHOA SẢN Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Chuyển
Hsth. Thu
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Tuyết Ktv. GuLit Ktv. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. GuLit
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Nam Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Ys. Viện
Bs. Thưởng
Ys. Nam
Ys. Viện
K. DƯỢC Dsth. Như Ds. Ngân Ds. Lánh Ds. Công Ds. Khiêm Ds. Chí Linh
Dsth. Đào
Ds. Ái Linh
Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng