14:56 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2019

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/04/2019 23:17 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
 .            
               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 


               BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                (Từ ngày 08/4/2019 – 14/4/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (08/4)

Thứ ba (09/4)

Thứ tư (10/4)

Thứ năm (11/4)

Thứ sáu (12/4)

Thứ bảy (13/4)

Chủ nhật (14/4)
LÃNH ĐẠO Bs. Trương Minh Diệp (0913 155 390) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Trương Minh Diệp (0913 155 390) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)
K. HSCC VÀ CÁC CHUYÊN KHOA Bs. Thành Bs. Hổ Bs.  Kiều Bs. Chính Bs. Trang Bs. Đức Bs.  Phượng

K. HSCC

S: Cđđd. Chi-Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em-Đdth. Ngân
S: Cnđd. Thương-
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi-Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi-Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em-dth. Ngân
S: Cnđd. Thương-Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi–Đdth. Bảo
S: Đdth. Nhí Em-Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương-Đdth. Trang
S: Cđđd. Chi-Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em-dth. Ngân

K. KHÁM BỆNH

Bs. Kha
Đdth. Tùng
Bs. Cường
Đdth. Liên
Bs. Tỉnh
Đdth. Thảo
Bs. Hồ
Đdth. Ly
Bs. Hương
Đdth. Đức Anh
Bs. KPhương
Bs: Tỉnh
Đdth. Hiền
Đdth. Ly
Bs. Phong
Bs: Hương
Đdth. Thảo
Đdth. Điền Anh

  K. LCK

Ys. Ly Ys. Thể Ys. Quốc Anh Phúc Ys. Ly Ys. Thể Ys. Quốc Anh
K. NỘI Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Ánh
Đdth. Lệ
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Châu 
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. Tựu
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Thi
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
Cđđd. Hồng
Đdtth. Nhứt
Đdtth. Tươi
Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Linh
S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Ánh
S: Ys. Vương
T: Đdth. Giao
S: Đdth. Tân
T: Ys. Vương
S: Ys. Nhiều
T: Đdth. Tân
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Khánh
Ys. Như
KHOA SẢN  Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Thanh
 Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Tuyết Ktv. Pha Ktv. Gulit Ktv. Tuyết Ktv. Pha
X QUANG Bs. Hậu
Ktv. Nam
Bs. Hương
Ktv. Hoàng Anh
Bs. Hương
Ktv. Hân
Bs. Hậu
Ktv. Nam
Bs. Hương
Ktv. Bảo
Bs. Hậu
Ktv. Hân
Bs. Hương
Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Bs. Nam Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Lánh Ds. Ngân Ds. Như Ds. Nguyên Ds. Khiêm Ds. Ái Linh
Ds. Như Anh
Ds. Chí Linh
Ds. Đào
KẾ TOÁN Cnkt. Ngọc Cnkt. Vĩnh Cnkt. Tiền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Vĩnh Cnkt. Tiền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
                 NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                                                                                     BAN GIÁM ĐỐC                      

          

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng