08:03 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/10/2018 13:26 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                         SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                      BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM    

                                                     (Từ ngày 08/10/2018 – 14/10/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (08/10)

Thứ ba (09/10)

Thứ tư (10/10)

Thứ năm (11/10)

Thứ sáu (12/10)

Thứ bảy (13/10)

Chủ nhật (14/10)
LÃNH ĐẠO Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)

K. HSCC

Bs: DPhương - Kha
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Đức – Cường
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Chính - Phong
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Hồ
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Hổ - K.Phương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Thành - Hương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
Bs: Trang -Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Ly Cnđd. Nhang Đdth. Điền
Đdth. Ly
Đdth. Hiền
Cnđd. Nhang

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể
K. NỘI Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Đoàn
Đdth. Tựu
Đdth. Châu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
 S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Tươi
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Giao
S: Ys. Khánh
T: Cnđd. Ánh
S: Cnđd. Hường
T: Ys. Khánh
S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Hường
Ys. Vương
Cnđd. Hường
Ys. Nhiều
Ys. Vương
KHOA SẢN Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Nguyên Ktv. Tuyết Ktv. GuLit Ktv. Toàn Ktv. Nguyên Ktv. GuLit
X QUANG Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Viện Ktv. Phương Ys. Nam Ktv. Kiều Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Lánh Ds. Công Ds. Khiêm Ds. Ái Linh
Dsth. Đào
Ds. Chí Linh
Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ             Nhành
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng