08:35 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 06/5 đến ngày 12/5/2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/05/2019 14:06 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
            SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                       (Từ ngày 06/5/2019 – 12/5/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (06/5)

Thứ ba (07/5)

Thứ tư (08/5)

Thứ năm (09/5)

Thứ sáu (10/5)

Thứ bảy (11/5)

Chủ nhật (12/5)
LÃNH ĐẠO Bs.Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs.Trương Minh
Diệp (0913 155 390)
Bs. Giang Xuân
Thiện (0918 421 343)
Bs.Nguyễn Văn
Thỉnh (0918 944 274)
Bs Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)
K. HSCC VÀ CHUYÊN KHOA Bs.Thành Bs. Đức Bs. Phượng Bs. Duy Phương Bs. Kiều Bs. Hổ Bs.Trang

K. HSCC

S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Cnđd. NThương
Đdth. Trang
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
S: Đdth. NThương
Đdth. Trang
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Cnđd. Thương
Đdth. Trang
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
S: Cnđd. Thương
Đdth. Trang
T: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
S: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
T: Cnđd. Thương
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Bs. Hương
Đdth.Tùng
Bs. Cường
Đdth. Liên
Bs. Hồ
Đdth.Thảo
Bs. Kha
Đdth. Ly
Bs. Đấu
Đdth. Đức Anh
Bs. KPhương
Bs.Hồ
Đdth.Hiền
Đdth. Ly
Bs.Tỉnh
Bs. Hương
Đdth.Thảo
Đdth. Đức Anh

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Ly Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Quốc Anh Ys. Ly Ys. Phúc
K. NỘI Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth  An
Đdth  Lệ
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Đoàn
Đdth. Thi
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
K. NHI S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S : Đdth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdth. Nhứt
T: Đdth. Tươi
S:  Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
Cđđd. Hồng
Đdtth. Nhứt
Đdtth. Tươi
Cđđd. Hồng
K. NGOẠI S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Linh
S: Đdth. Giao
T: Cnđd. Ánh
S: Ys. Như
T: Đdth. Giao
S: Ys. Tân
T: Ys. Như
S: Ys. Nhiều
T: Ys. Tân
Ys. Khánh
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Thanh
Cn. Hằng
Hsth.Đầm
Cn. Cương
Hsth.Ngoan
Cn. Hằng
Hsth.Thu
Cn. Cương
Hsth.Ngọc
Cn. Diệu
Hsth.Đầm
X NGHIỆM Ktv.Toàn Ktv.Kính Ktv.Pha Ktv. Gulit Ktv.Tuyết Ktv.Pha Ktv.Tuyết
X QUANG Bs. Hương
Ktv. Nam
Bs. Hậu
Ktv. Bảo
Bs. Hương
Ktv. Hoàng Anh
Bs. Hậu
Ktv. Nam
Bs. Hương
Ktv. Bảo
Bs. Hậu
Ktv. Hoàng Anh
Bs.Hương
Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys.Nam Bs.Ngây Ys.Thanh Ktv. Kiều Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys.Viện
Bs.Thưởng
K. DƯỢC Ds. Nguyên Ds.Thông Ds. Lánh Ds. Ngân Ds Chí Linh Ds. Ái Linh
Ds. Như Anh
Ds. Đào
Ds.Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Ngọc Cnkt. Vĩnh Cnkt. Tiền Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Vĩnh Cnkt. Tiền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng