09:54 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/11/2018 14:54 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                           SỞ Y TẾ HẬU GIANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               


 

                                                   BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                                                       (Từ ngày 05/11/2018 – 11/11//2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (05/11)

Thứ ba (06/11)

Thứ tư (07/11)

Thứ năm (08/11)

Thứ sáu (09/11)

Thứ bảy (10/11)

Chủ nhật (11/11)
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)

K. HSCC

Bs: Hổ - Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Thành - Phong
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Chính – Hồ
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
 Bs: D.Phương- Phương
Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs. Đức - Hương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Cường
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Kiều – Tỉnh
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Ly Đdth. Nhang Đdth. Điền
Đdth. Ly
Đdth. Hiền
Đdth. Nhang

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể
K. NỘI Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ngân
Đdth. Nhiên
 Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Nhiên
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Tân
S: Ys. Khánh
T: Cnđd. Ánh
S: Đdth. MLinh
T: Ys. Khánh
Ys. Vương
Cnđd. Ánh
Ys. Nhiều
Ys. Vương
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv. Tuyết Ktv. GuLit Ktv. Nguyên Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. Tuyết Ktv. GuLit
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Nam Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
Ys. Viện
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Tâm Ds. Chí Linh Ds. Ái Linh Dsth. Đào
Dsth. Lánh
Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
KẾ TOÁN Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            
    
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng