15:28 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/11/2018 03:04 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                       BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                               (Từ ngày 03/12/2018 – 09/12/2018)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (03/12)

Thứ ba (04/12)

Thứ tư (05/12)

Thứ năm (06/12)

Thứ sáu (07/12)

Thứ bảy (08/12)

Chủ nhật (09/12)
LÃNH ĐẠO Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)

K. HSCC

Bs: Hổ - Cường
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Hương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Thành – K.Phương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương - Kha
Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang – Tỉnh
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính – Hồ
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
Đdth. Bảo
Bs: Đức - Phong
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Ly Cnđd. Nhang Đdth. Điền
Đdth. Ly
Đdth. Hiền
Cnđd. Nhang

  K. LCK

Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể
K. NỘI Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. An
Đdth. Lệ
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Quân
Đdth. Ngân  
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Tựu
Đdth. Đoàn
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Quân
K. NHI S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Nhứt
T: Cđđd. Hồng
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. Tân
T: Đdth. Giao
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Tân
S: Ys. Như
T: Cnđd. Ánh
S: Đdth. Linh
T: Ys. Như
S: Cnđd. Ánh
T: Đdth. Linh
Ys. Khánh
Ys. Nhiều
Ys. Vương
Ys. Khánh
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Thu
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Ngọc
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Toàn Ktv. GuLit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. GuLit Ktv. Tuyết
X QUANG Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Xuyên
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Kiều Ys. Thanh Ktv. Phương Ys. Nam Ktv. Kiều Bs. Thưởng
Ys. Viện
Ys. Viện
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Dsth. Như Ds. Chí Linh Ds. Ái Linh Ds. Tân Dsth. Ngân Dsth. Khiêm
Ds. Ái Linh
Ds. Lánh
Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ            

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng