08:33 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 01/10 đến ngày 0710/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 27/09/2018 14:55 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
                         SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                    

                                                     BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM                         

                                              (Từ ngày 01/10/2018 – 07/10//2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (01/10)

Thứ ba (02/10)

Thứ tư (03/10)

Thứ năm (04/10)

Thứ sáu (05/10)

Thứ bảy (06/10)

Chủ nhật (07/10)
LÃNH ĐẠO Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)

K. HSCC

Bs: Trang – Hương
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang
Bs: Chính – Phong
S: Đdth. Niển -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngọc Thương
Bs: Đức – Tỉnh
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Đdth. Niển -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương - Kha
S: Đdth. Nhí Em –
Đdth. Ngọc Thương
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Kiều – Cường
S: Đdth. Niển -
Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Hổ - K.phương
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Thành – Hồ
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương –
 Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Linh Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Hiền Đdth. Ly Cnđd. Nhang
Đdth. Hiền
Đdth. Điền
Đdth. Ly

  K. LCK

Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam
K. NỘI Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Tựu
Cđđd. Thi
Đdth. Ngân
Đdth. Ánh
Đdth. Châu
Đdth. Quân
Đdth. Hậu
K. NHI S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Hằng
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. MLinh
T: Đdth. Khánh
S Ys. Nhiều
T: Đdth. MLinh
S: Cnđd. Ánh
T: Ys. Nhiều
S: Ys. Khánh
T: Cnđd. Ánh
S: Đdth. MLinh
T: Ys. Khánh
Cnđd. Hường
Ys. Khánh
Ys. Vương
Cnđd. Hường
KHOA SẢN Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Chuyển
Hsth. Ngọc
Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Cương
Hsth. Đầm
X NGHIỆM Ktv. K. Pha Ktv. Toàn Ktv. Nguyên Ktv. Tuyết Ktv. Toàn Ktv. GuLit Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Hoàng Anh Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Nam Ktv. Hân Ktv. Xuyên Ktv. Hoàng Anh
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ys. Thanh Ktv. Kiều Ys. Viện Ktv. Phương Ys. Nam
Ys. Viện
Ys. Thanh
Ys. Nam
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Chí Linh Ds. Công Ds. Ái Linh Ds. Khiêm
Ds. Ái Linh
Ds. Lánh
Ds. Chí Linh
KẾ TOÁN Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng