14:47 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực từ ngày 17/08/2020 đến 23/08/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 13/08/2020 05:47 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
(Từ ngày 17/8/2020 - 23/8/2020)


Nơi trực Thứ hai (17/08) Thứ ba (18/08) Thứ tư (19/08) Thứ năm(20/08) Thứ sáu (21/08) Thứ bảy (22/08) Chủ nhật (23/08)
LÃNH ĐẠO BS Giang Xuân Thiện - (0918 421 343) BS Hứa Văn Soi - (0913 774 227)  BS Nguyễn Thanh Hoàng - (0919 404109) BS Trương Minh Diệp - (0913 155 390)  BS Nguyễn Văn Thỉnh - (0918 944 274) BS Giang Xuân Thiện - (0918 421 343) BS Hứa Văn Soi - (0913 774 227) 
K.HSCC-CK BS Hổ BS Thành BS Chinh BS Trang BS Đức BS Phượng BS Đẩu
K.HSCC ĐDTH Bảo ĐDTH Ngọc Thương CNĐD Chi CNĐD Niển CNĐD Thương ĐDTH Bảo ĐDTH Ngọc Thương
  CNĐD Niển CNĐD Thương ĐDTH Bảo ĐDTH Ngọc Thương CNĐD Chi CNĐD Niển CNĐD Thương
K KHÁM BS Cường BS Sang BS Trinh BS Bằng BS Ni BS Khanh BS Chiếu
  ĐDTH Liên CNĐD Nhang ĐDTH Liên CNĐD Mãi ĐDTH Nhi Em CNĐD Mãi CNĐD Nhang
            BS Kha BS Thành
            ĐD Nhang - YS Phúc ĐDTH Nhi Em
K. LCK ĐDTH Lệ ĐDTH Châu ĐDTH Ánh CĐĐD Thi ĐDTH Hậu ĐDTH Ngân ĐDTH An
K NỘI YS Mai YS Quốc Anh YS Phúc YS Ly YS Mai YS Quốc Anh YS Phúc
K. NHI S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin  S: Đdth. Hằng  S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt
  T: Đdth. Hằng  T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin  T: Đdth. Hằng  T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin  T: Đdth. Hằng 
K.NGOẠI S: Đdth. Giao S: Ys. Khánh S: Ys. Vương S: Đdth. Linh S: Đdth. Giao S: Ys. Khánh S: Ys. Vương
  T: Cnđd. Hường T: Đdth. Giao T: Ys. Khánh T: Ys. Vương T: Đdth. Linh T: Ys. Khánh T: Ys. Vương
K SẢN Cn. Hằng Cn. Chuyển Cn. Cương Cn. Diệu Cn. Hằng Cn. Cương BSOanh
  Hsth  Đầm Hsth  Huệ Hsth  Thu Hsth  Ngoan Hsth  Thanh Hsth  Đầm Hsth  Huệ
XÉT NGHIỆM Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha
XQUANG Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu 
  Ktv. Hân Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hân Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu  Bs. Hậu     
NỘI SOI Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ Bs. Hồ (13H)    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Bs. Ý Ktv. Kiều Ktv. Phương Ktv. Kiều Bs. Ý Bs. Thưởng
            Bs. Thưởng Bs. Ý
K DƯỢC Ds. DVLinh Ds. Lánh Ds. Khiêm Dsth. Đào Ds. DVLinh Ds. Như Anh Ds. Ái Linh
            Ds. Khiêm Ds. Như Anh
KẾ TOÁN Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh Cnkt. Tiên
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ            

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng