09:35 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực từ ngày 10/08/2020 đến 16/08/2020

Đăng lúc: Thứ ba - 11/08/2020 10:06 - Người đăng bài viết: Quản trị Website

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM
(Từ ngày 10/8/2020 - 16/8/2020)

NƠI TRỰC Thứ hai (10/8) Thứ ba (11/8) Thứ tư (12/8)  Thứ năm (13/8)  Thứ sáu (14/8) Thứ bảy (15/8)  Chủ nhật (16/8) 
LÃNH ĐẠO Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274) Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs Hứa Văn Soi Bs.Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs.Trương Minh Diệp (0913 155 390)  Bs.Nguyễn Văn Thỉnh (0918 944 274)
(0913 774 227) 
K. HSCC - CK Bs. Đấu Bs. Hổ Bs. Thành Bs. Chính Bs. Trang Bs. Đức Bs. Phượng
K. HSCC Cđđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo  Đdth Ngọc Thương  Cnđd Chi  Cđđd Niển Cnđd Thương 
Đdth Ngọc Thương Cđđd Chi Cnđd Niển Cnđd Thương  Đdth. Bảo Đdth Ngọc Thương Cđđd Chi
K. KHÁM  Bs. Chiếu Bs. Ly Bs. Sang Bs. Trinh Bs. Huệ Linh Bs. Ni Bs. Kha
Đdth. Liên Đdth. Nhí Em Đdth. Liên Cnđd.Nhang Cnđd. Mãi Cnđd. Nhang  Đdth. Nhí Em 
          Bs. Sang - Chính Bs. Khanh
          Đdth. Nhí Em – Ys. Mai Cnđd. Mãi
  K. LCK -  Đdth  An Đdth  Lệ Đdth Châu Đdth  Ánh Cđđd  Thi Đdth  Hậu Đdth  Ngân
K. NỘI Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly Ys. Mai Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Ly
K. NHI S: Đdth. Hằng S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin  S: Đdth. Hằng  S: Cnđd. Nhứt S: Cnđd. Sin S: Đdth. Hằng
T: Cnđd. Sin  T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin T: Đdth. Hằng T: Cnđd. Nhứt T: Cnđd. Sin
K. NGOẠI S: Cnđd. Hường S: Ys. Vương S: Ys. Khánh S: Đdth. Giao S: Đdth. Linh Ys. Vương  Ys. Khánh
T: Đdth. Linh T: Cnđd. Hường T: Ys. Vương T: Ys. Khánh T: Đdth. Giao Ys. Khánh  Ys. Vương
KHOA SẢN Bs. Oanh - Cn. Cương - Cn. Chuyển - Cn. Hằng - Cn. Cương - Cn. Oanh - Cn. Diệu -
Hsth  Đầm Hsth  Thanh Hsth  Ngoan Hsth  Huệ Hsth  Thu Hsth  Đầm Hsth  Thanh
X NGHIỆM Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết Ktv. Thắm Ktv. Kính Ktv. Pha Cnxn. Tuyết
ĐÔNG Y Ktv. Phương Ktv. Kiều Ktv. Phương Ktv. Kiều Bs. Ý Bs. Thưởng Bs. Ý
Bs. Ý  Bs. Thưởng
K. DƯỢC Ds. Ái Linh Ds. Như Anh Ds. Lánh Ds. Khiêm Ds. Đào Ds. DVLinh Ds. Như Anh
Ds. Ái Linh Dsth. Đào
KẾ TOÁN Cnkt. Tiền Cnkt. Tuyền Cnkt. Hân Cnkt. Ninh Cnkt. Vĩnh Cnkt. Ngọc Cnkt. Minh
TÀI XẾ Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo
BẢO VỆ Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải
HỘ LÝ             Nhành

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng