15:38 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch làm việc tuần BGĐ Từ ngày 01 /10/2018 đến ngày 05/10/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/09/2018 05:55 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Vị Thủy, ngày 28  tháng  9  năm 2018
 
         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
            Từ ngày 01 /10/2018 đến ngày 05/10/2018
                                        --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
01/10/2018
Giám đốc: Dự hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Hội trường lớn Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Hội trường lớn Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
02/10/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự triển khai chiến dịch phòng chống dịch, SXH, TCM và virut Zika, Phòng họp UBND Thị trấn Nàng Mau.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
03/10/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự triển khai chiến dịch phòng chống dịch bệnh SXH, TCM…, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 5
04/10/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
05/10/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng