14:30 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch trực trong tuần - từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/08/2018 05:05 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

                                 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM   
                                        
(Từ ngày 20/8/2018 – 26/8/2018)

NƠI TRỰC

Thứ hai (20/8)

Thứ ba (21/8)

Thứ tư (22/8

Thứ năm (23/8)

Thứ sáu (24/8)

Thứ bảy (25/8)

Chủ nhật (26/8)

LÃNH ĐẠO

Bs. Hứa Văn Soi

(0913 774 227)

Bs. Trương Minh Diệp(0913 155 390)

Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343)

Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109)

Bs. Nguyễn Văn Thỉnh

(0918 944 274)

Bs. Hứa Văn Soi

(0913 774 227)

BsTrương Minh Diệp(0913 155 390)

K. HSCC

Bs: Thành – Phong

Cđđd. Chi - 

Đdth. Bảo 

T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang

Bs: Phượng - Tỉnh

Cnđd. Thương - 

Đdth. Ngân

T: Cđđd. Chi - 

Đdth. Bảo  

Bs: Chính - KPhương

S: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang 

T: Cnđd. Thương - 

Đdth. Ngân

Bs: Đức - Kha

S: Cđđd. Chi - 

Đdth. Bảo 

T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang

Bs: DPhương - Cường 

S: Cnđd. Thương- 

Đdth. Ngân

T: Cđđd. Chi - 

Đdth. Bảo

Bs: Hổ - Kiều

S: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang 

T: Cnđd. Thương 

Đdth. Ngân 

Bs: Thành – Hồ

S: Cđđd. Chi - 

Đdth. Bảo 

T: Đdth. Nhí Em - Đdth. Trang

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Liên

Đdth. Linh

Đdth. Tùng

Cnđd. Nhang

Ys. Điền

Đdth. Hiền

Cnđd. Nhang

Đdth. Ly

Ys. Điền

 K. LCK

Ys. Lam

Ys. Quốc Anh

Ys. Phúc 

Ys. Thể

Ys. Nguyên

Ys. Lam

Ys. Quốc Anh

K. NỘI

Đdth. Châu

Đdth. Quân

Đdth. Ánh

Đdth. Hậu

Đdth. An

Đdth. Tựu

Cđđd. Thi

Đdth. Ngân

Đdth. Châu

Đdth. Quân

Đdth. Ánh

Đdth. Hậu

Cđđd. Thi

Đdth. Đoàn

Đdth. Tựu

Đdth. Ngân

K. NHI

S: Đdtth. Tươi

T: Cđđd. Hng

S: Đdtth. Nhứt

T: Đdtth. Tươi

S: Cnđd. Sin

T: Đdtth. Nhứt

S: Đdtth. Hằng 

T: Cnđd. Sin

S: Cđđd. Hồng

T: Đdtth. Hằng

S: Cnđd. Sin

T: Cđđd. Hồng

S: Đdtth. Hằng

T: Cnđd. Sin

K. NGOẠI

S: Đdth. MLinh

T: Đdth. Giao 

S: Ys. Vương

T: Đdth. MLinh

S: Ys. Nhiều

T: Ys. Vương

S: Cnđd. Ánh

T: Ys. Nhiều

S: Đdth. MLinh

T: Cnđd. Ánh

Ys. Khánh

Cnđd. Ánh

Cnđd. Hường

Ys. Khánh 

KHOA SẢN

Cn. Chuyển

Hsth. Đầm

Cn. Cương

Hsth. Ngoan

Cn. Hằng

Hsth. Đầm

Cn. Cương

Hsth. Ngọc

Cn. Hằng

Hsth. Ngoan

Cn. Cương  

Hsth. Đầm

Cn. Chuyển

Hsth. Ngọc

XÉT NGHIỆM

Ktv. Kính 

Ktv. Toàn

Ktv. Pha

Ktv. Kính

Ktv. Gu Lít

Ktv. Toàn

Ktv. Pha

X QUANG

Ktv. Hân

Ktv. Hoàng Anh

Ktv. Xuyên

Ktv. Nam

Ktv. Hân

Ktv. Xuyên

Ktv. Hoàng Anh

SIÊU ÂM

Bs. Hậu 

Bs. Hậu

Bs. Hậu

Bs. Hậu

Bs. Hậu

 

 

ĐÔNG Y

Ktv. Phương

Ys. Út

Ktv. Kiều

Ys. Nam

Ys. Yến

Ys. Thanh

Ys. Yến

Ys. Viện

Ys. Thanh

K. DƯỢC

Dsth. Như

Ds. Ngân

Ds. Chí Linh

Ds. Công

Ds. Ái Linh 

Ds. Khiêm 

Ds. Ái Linh

Ds. Lánh

Ds. Chí Linh

KẾ TOÁN

Cnkt. Ngọc

Cnkt. Tiền

Cnkt. Triều

Cnkt. Tuyền

Cnkt. Nhiệm

Cnkt. Minh

Cnkt. Ngọc

TÀI XẾ

Linh

Bảo

Linh

Bảo

Linh

Bảo

Linh

BẢO VỆ

Hiện

Hải

Hiện

Hải

Hiện

Hải

Hiện

   

                                

 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng