08:30 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019

Đăng lúc: Thứ hai - 29/07/2019 09:04 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Vị Thủy, ngày 26 tháng  7  năm 2019
 
                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                          Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
                                                                                                   --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
29/7/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám bệnh miễn phí của Ban dân quân y, tại TYT xã Vị Bình.
Giám đốc: Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, tại HT TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, tại HT TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, tại HT TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, tại HT TTYT Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
30/7/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự Tuyên truyền về tình hình tình, đảo trong thời gian gần đây, tại HT. Ban Tuyên giáo tỉnh ỦyLàm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự Tuyên truyền về tình hình tình, đảo trong thời gian gần đây, tại HT. Ban Tuyên giáo tỉnh ỦyLàm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
31/7/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: : Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
01/8/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tập huấn phòng chống Sốt rét cho các xã trong huyện, tại HT TTYT Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
02/8/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng